Uto, 16 Apríl 2024 02:09

09xx xxx xxx
Údaje sa spracúvajú za účelom objednania a vykonania technickej (emisnej kontroly a kontroly originality), resp. služieb pneuservisu a autoservisu v súlade s § 86, 87, 88 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 106/2018 Z.z.

Prihlasovacie údaje - detail