Novinky

Pravidlá pre poskytnutie náhrady spoluúčasti

Podľa hodnoty opravy pri poistnej udalosti

Variant A

  • Hodnota opravy pri poistnej udalosti v hodnote 800 € a viac
  • Maximálna výška preplatenia spoluúčasti je maximálne 170 €
  • Náhradné vozidlo zadarmo pri minimálnej hodnote opravy nad 800 €

Variant B

  • Hodnota opravy pri poistnej udalosti do 799 €
  • Maximálna výška preplatenia spoluúčasti je maximálne 100 €
  • Náhradné vozidlo k dispozícii podľa dostupných kapacít

Ponuka platí pre každú značku vozidla, ktorej majiteľom je fyzická osoba.

"Nehoda či škrabanec, zhoď ten problém zo svojich pliec."